Terug

ACTA-Direct: verbinder van overheid, onderwijs en bedrijfslevenACTA-Direct: verbinder van overheid, onderwijs en bedrijfsleven

Het team van ACTA-Direct is gespecialiseerd in het sociaal domein en onderwijs. Vanuit onze expertise verbinden wij gemeenten, zorg— en welzijnorganisaties, onderwijs en het bedrijfsleven met elkaar.
 

Dat doen wij door vraag en aanbod bij elkaar te brengen en samen tot de oplossingen te komen waarnaar u op zoek bent. Dat kan door detachering, job-hunting en het stimuleren en activeren van jongeren. Onze activiteiten zijn veelal gericht op het toeleiden naar werk, van jong tot oud, met of zonder (Europees) subsidie.
 

Vertrouwen
Bij samenwerking draait alles om vertrouwen. Er zijn drie partijen: de opdrachtgever, de kandidaat en wij; ACTA-Direct. Aangezien wij partijen bij elkaar brengen, zien wij het als onze belangrijkste opdracht om te investeren in dat vertrouwen. Daar kunt u ons altijd op aanspreken; het is de motor van ons bedrijf!

 

Olifant
De olifant is een symbool van kennis en wijsheid en het dier dat hindernissen wegneemt. Hij verbeeldt voor ACTA-Direct onze werkwijze om geen probleem uit de weg te gaan en deze zo direct mogelijk aan te pakken. Recht door zee, zonder daarbij de essentie uit het oog te verliezen.

 

ACTA-Direct maakt naast ACTA-Advies en ACTA-Cultuur deel uit van ACTA: voor de ontwikkeling van mensen, organisaties, beleid en instrumenten.